Documentació

Per tal d’evitar  col·lapses i també per evitar llargues esperes als pares i mares que venen a realitzar els tràmits us demanem la vostra col·laboració.
Abans de res, us informem que des del mes de gener el document M03 s’ha actualitzat i ha passat a dir-se “Declaració de permís de viatge a l’estranger per a menors”. Aquest document, que anul·la l’anterior, incorpora noves dades.


Us demanem que informeu als pares que en cas d’adreçar-se individualment a comissaria, per tal d’evitar col·lapses i llargues esperes, el millor horari per fer els tràmits és a partir de les 22.00 h, tot i que les comissaries són obertes les 24 hores. El tràmit es relativament ràpid, aproximadament 10 minuts. A més, informeu-los que el model vigent de document M03 (versió 1/19) 
Passaport /DNI/i fotocòpies. Es recomana portar passaport  o DNI (en vigor) i portar-los a llocs diferents. Si només es porta DNI, millor fer una fotocòpia i deixar-la a l'alberg en arribar a Londres.
2-  Si sou menors d'edat, encara que tingueu passaport heu de fer l' autorització per sortir del país (policia o mossos d'esquadra i si sou extracomunitaris preguntar a l'ambaixada)
(Un cop a la pàgina dels mossos heu de:http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-de-menors-a-viatjar-sols-a-lestranger?moda=1   
Sol·licitar l'autorització i un cop a dins de sol.licitar autorització  a Presencialment i  ...descarregar l'imprés  de" 
Declaració  de permís de viatge a l'estranger per a menors"


Demanan: DNI i llibre de família.(Original i fotocòpia de l'alumne, i del que autoritza)Pel gener heu de tenir preparat:
- 2 Fotocòpies del  DNI/ passaport de l'alumne.
- 2 Fotocòpies del DNI / passaport del pare/mare que autoritza la sortida de l'alumne
- 2 còpies de l'imprés M-03 escrit en lletra d'imprenta.
- 2 Fotocòpies del llibre de familia on surt l'alumne.
-2  Fotocòpies del llibre de familia on surten els paresTSE targeta sanitaria europea

Per aconseguir la targeta sanitaria europea s'ha de trucar a l'oficina de la seguretat social o demanar-la per internet
https://w6.seg-social.es/solTse/Inicio?Input1=Solicitar+%2F+Renovar++Tarjeta+Sanitaria


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada